Følg mig på facebook
Følg mig på facebook

Vokal coaching

Vokal coaching er at finde
det enkelte menneskes frie unikke
stemme og personlige udtryk

Mine mange års erfaringer som professionel sanger og sangpædagog er funderet i overbevisningen om, at sangerens egentlige instrument er kroppen. Jeg møder den enkelte elev, hvor vedkommede er – kropsligt, mentalt og musikalsk. Sammen opbygger vi et sangteknisk fundament for den musikalske og kunstneriske frihed.

Vokal coaching indeholder følgende fokuspunkter:

  1. Vejrtrækning – bevidsthed om vejrtrækningens funktion samt opbygning af smidighed og styrke.
  2. Kropsstøtte – muskulær opbygning og smidighedstræning af sangerkroppen så denne fungerer som fundament for din unikke lyd og for dit personlige kunstneriske udtryk.
  3. Ansatstræning – stemmens frie funktion. Ved hjælp af ansatstræning centreres stemmen så lyden opleves fri af struben /halsens muskulatur og båret af kropsstøtten.
  4. Musikalsk styrke og genrebevidsthed – Den genre du vælger at arbejde med vil indeholde elementer af: “time”, rytmisk bevidsthed, improvisation, frasering, dynamik, artikulation m. m. Disse bestanddele vil blive styrket.
  5. Personligt kunstnerisk udtryk – Ved hjælp af målsætnings- og fortolkningsarbejde finder du ind til dit personlige udtryk. Nærvær og kommunikation er vigtige redskaber i denne sammenhæng.

Sangteknisk er vokal coaching funderet i “Anne Rosing Metoden”.

"Jeg har haft den store glæde at arbejde indgående med Britt som vokal coach, da jeg var én af mentorerne, på programmet Mentor på DR1. Britt tog sig af at undervise mine unge sangere der alle havde vidt forskellige ting at 'kæmpe' med. Èn havde svært ved at komme ud af sin skal og dykke ned i sine følelser, én var decideret uskolet og én var låst fast i nogle vaner, som var svære at bryde ud af. De nåede alle nye højder, efter bare et par timer hos Britt. Jeg havde ikke nået til finalen og vundet, uden hendes hjælp."

Nikolaj Steen – producer, sangskriver og musiker, skuespiller